Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Genvägar

Kommunfullmäktige sammanträder den 30 januari

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i kommunhuset (ingång från Börstorpsgatan), Töreboda måndagen den 30 januari 2017 kl. 18.00 för behandling av nedanstående ärenden.

1.   Upprop
2.   Val av protokolljusterare,Marlene Näslin och Ursula Evje
3.   Information om revisionsrapport över Töreboda kommuns riskanalys, Christina Olsson
4.   Upptakt för budget 2018 och flerårsplan 2019-2020
5.   Besvarande av medborgarförslag om bättre kommunikationer mellan Vikaskog och tätorten Töreboda, Ks § 11
6.   Tillägg till tekniska nämndens reglemente om kretsloppsavlopp, Ks § 13
7.   Nya avfallsföreskrifter, Ks § 14
8.   Rapportering av inte verkställda beslut inom vård och omsorg, Ks § 20
9.   Eventuella motioner
10. Medborgarförslag om cykelväg i Kilenområdet
11. Eventuella nyinkomna medborgarförslag
12. Eventuella interpellationer
13. Eventuella frågor
14. Meddelanden
15. Eventuella valärenden

Göran Johansson
ordförande                                                 Mariana Frankén
                                                                   kommunsekreterare

Om ordinarie ledamot inte kan tjänstgöra, var god kontakta kommunkansliet, tfn 0506-18011 eller 0506-18020, e-post kommunen@toreboda.se

Ärendeförteckning och handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret och kommunens bibliotek. Ärendeförteckningen finns också på kommunens hemsida www.toreboda.se

nnehåll

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-18

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns