Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Töreboda kommun

 • Traktor som röjer snö

  Snöröjning

  Töreboda kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet. Tillsammans med privata entreprenörer försöker vi skapa god framkomlighet för alla trafikanter.
 • Dina ärenden med kommunen blir enklare, säkra och digitala

  För att möta våra kommuninvånares behov vad gäller tjänster och service och för att effektivisera och kvalitetssäkra hanteringen av ärenden till kommunen lanserar Töreboda kommun en självserviceportal.
 • Samråd översiktsplan

  Den 14 oktober 2019 börjar samrådet för förslag till ny översiktsplan, Töreboda 2030. Detta ger dig en möjligh...
 • Nytt vattenskyddsområde

  Den 17 juni 2019 beslutade Töreboda kommun att inrätta det nya vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföres...
 • Företagsklimat 2019

  Företagens svar på Svenskt Näringslivs enkätundersökning som genomförs årligen har kommit. Företagsklimatet i ...