Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Töreboda kommun

  • Samråd översiktsplan

    Den 14 oktober 2019 börjar samrådet för förslag till ny översiktsplan, Töreboda 2030. Detta ger dig en möjlighet att tycka till!
  • Dina ärenden med kommunen blir enklare, säkra och digitala

    För att möta våra kommuninvånares behov vad gäller tjänster och service och för att effektivisera och kvalitétssäkra hanteringen av ärenden till kommunen lanserar Töreboda kommun en självserviceportal.