Töreboda kommun

  • En hand med vit handske som för in en vaccinationsspruta i en bar överarm.

    Vaccination mot covid-19

    Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Genom att vaccinera dig skyddar du både dig själv och andra. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.
  • Töreboda kommuns information med anledning av corona

    Här kan du ta del av information, uppdelad på olika sidor, om coronaviruset och om vad som gäller i våra verksamheter i rådande läge. Informationen uppdateras löpande.