Töreboda kommun

  • Grön byggnad som har sönderblåst tak. Framför och bredvid finns nerblåsta träd.

    Städning fortsätter efter ovädret

    Töreboda kommun fortsätter att städa upp efter ovädret och har just nu två olika team som städar och röjer. Ena teamet utgår från södra delen av Töreboda på industrigatan och uppåt. Det andra teamet startar på Sötåsvägen och arbetar sig upp...
  • Politiker Bengt Sjöberg visar upp översiktsplanen för Töreboda kommun

    Översiktsplan Töreboda 2030 på utställning

    Vill du vara med och påverka Töreboda kommuns förslag till översiktsplan? Passa då på att lämna dina synpunkter.