Björkängsskolan

Exteriör Björkängsskolan Foto: Peter Hellström

Björkängsskolan är en skola med klasser från årskurs 4 upp till årskurs 6. Björkängsskolan är belägen i Töreboda tätort med bekvämt gångavstånd till badhus och bibliotek. På Björkängsskolans område finns fritidshemmen Galaxen och Loftet.

Skoldagen börjar 8:10 och slutar 14:40. Slöjd, hemkunskap, bad och musik har eleverna på Centralskolan. Skollunchen serveras i Björkängens matsal.

I början av varje termin inbjuds elev och vårdnadshavare till utvecklingssamtal. I detta samtal följs elevens utveckling upp och resulterar i den skriftliga individuella utvecklingsplanen (SIUP).

Björkängsskolan – Vi gör det tillsammans! Kunskap, glädje och omsorg om ditt barn!

 Snabbfakta om skolan

Upptagningsområde

Töreboda tätort

Antal elever

cirka 200

Antal klasser

9

Avdelningar på fritidshemmet

Loftet


Föräldrasamverkan

Föräldrar inbjuds till föräldramöte en gång per år där information ges och aktuella frågor diskuteras.

Fritidshem

Avdelning Loftet är för barn som går på fritids från årskurs 4 till årskurs 6.

Fritidshemmet Galaxen är en del av Kilenskolans fritidshem. Hos oss går elever från förskoleklass till årskurs 3 på en avdelning. Galaxens fritidshem ligger på Björkängsskolans område.

Galaxen och Loftet är sammanslagna vid frukost och efter klockan 17.00.

Öppettider: Morgonfritids 06.00-08.00, eftermiddagsfritids 12.30-18.00. Frukost serveras 07.00 och mellanmål serveras ca.14.00.

Stängingsdagar för fritidshemmet är måndagen den 17 augusti 2020 och måndagen den 23 november 2020.

Film


Film om Björkängsskolan